Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕΩ846907Θ-ΙΩΖ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 11:49:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩ846907Θ-ΙΩΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου