ΧΕ-332 ΣΕΙΡΑ Α/2023 – ΑΔΑ: ΨΕΛ046907Θ-8Ξ5

Θέμα: ΧΕ-332 ΣΕΙΡΑ Α/2023
Ημερομηνία: 29/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:32:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΛ046907Θ-8Ξ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου