ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΑΔΑ: ΨΔΔΝ46907Θ-0ΛΛ

Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Δ/ΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2023 08:10:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΔΝ46907Θ-0ΛΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου