ΧΕ-431 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1644/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1976/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΧΑ346907Θ-ΗΗ4

Θέμα: ΧΕ-431 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1644/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1976/2022 )
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:59:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΑ346907Θ-ΗΗ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου