Π6ΘΕΗΔ6-2023 – ΑΔΑ: ΨΧ0Ζ46907Θ-ΘΤΝ

Θέμα: Π6ΘΕΗΔ6-2023
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 14:20:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ0Ζ46907Θ-ΘΤΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου