Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 25/10-11-2022(θέμα ΕΗΔ5ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΑΓ546907Θ-5ΞΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 25/10-11-2022(θέμα ΕΗΔ5ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 10:14:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΓ546907Θ-5ΞΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου