ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ – ΑΔΑ: ΨΑ4346907Θ-ΕΡΣ

Θέμα: ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 14:46:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ4346907Θ-ΕΡΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου