Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 313/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ97Λ46907Θ-Θ51

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 313/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 08:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ97Λ46907Θ-Θ51
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου