ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: Ψ95Η46907Θ-ΦΔΛ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 15:14:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ95Η46907Θ-ΦΔΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου