Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10Χ20-10Χ25-10Χ30» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ88Τ46907Θ-ΙΜΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10Χ20-10Χ25-10Χ30» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 08:54:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ88Τ46907Θ-ΙΜΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου