ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΔΑ: Ψ81Β46907Θ-ΦΑ5

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 07/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2023 13:11:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ81Β46907Θ-ΦΑ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου