ΧΕ-258 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 – ΑΔΑ: Ψ7ΞΓ46907Θ-ΛΨΥ

Θέμα: ΧΕ-258 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:50:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΞΓ46907Θ-ΛΨΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου