Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 40mm ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ7ΩΠ46907Θ-ΖΥΝ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ 40mm ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧΕΩΝ ΙΣΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 13:21:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΠ46907Θ-ΖΥΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου