ΧΕ-294 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1878/2022 – ΑΔΑ: Ψ7ΦΛ46907Θ-ΥΜ1

Θέμα: ΧΕ-294 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1878/2022
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:49:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΦΛ46907Θ-ΥΜ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου