ΧΕ-447 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 – ΑΔΑ: Ψ7ΕΘ46907Θ-Ζ5Ε

Θέμα: ΧΕ-447 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:07:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΕΘ46907Θ-Ζ5Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου