Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 134/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ7ΔΣ46907Θ-ΓΞ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 134/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 07:43:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΣ46907Θ-ΓΞ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου