ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΔΑ: Ψ7ΔΝ46907Θ-ΤΕΠ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 11:44:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΝ46907Θ-ΤΕΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου