Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 437/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ5ΕΤ46907Θ-ΜΜΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 437/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 09:08:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΤ46907Θ-ΜΜΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου