ΧΕ-443 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 812/2022 & ΧΕ 815/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1975/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ54Λ46907Θ-ΜΧ7

Θέμα: ΧΕ-443 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 812/2022 & ΧΕ 815/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1975/2022 )
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:39:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ54Λ46907Θ-ΜΧ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου