Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 239/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ50Χ46907Θ-Ω1Χ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 239/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 09:38:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ50Χ46907Θ-Ω1Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου