Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 55mmX25mm ΓΙΑ BARCODE 1000» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ4Ξ746907Θ-Π22

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 55mmX25mm ΓΙΑ BARCODE 1000» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 10:43:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ξ746907Θ-Π22
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου