Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.4/02-03-2023 (θέμα ΕΗΔ4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ (494/2023) – ΑΔΑ: Ψ3ΗΣ46907Θ-ΝΕΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.4/02-03-2023 (θέμα ΕΗΔ4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ (494/2023)
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 09:30:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΣ46907Θ-ΝΕΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου