Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΕΑΝ ΚΥΡΤΕΣ – ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ». – ΑΔΑ: Ψ33Ε46907Θ-ΒΛΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΕΑΝ
ΚΥΡΤΕΣ – ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ».
Ημερομηνία: 20/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 08:19:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ33Ε46907Θ-ΒΛΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου