Π6ΘΕΗΔ7-2023 – ΑΔΑ: Ψ2ΠΘ46907Θ-ΚΙΒ

Θέμα: Π6ΘΕΗΔ7-2023
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 14:20:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΠΘ46907Θ-ΚΙΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου