ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67 – ΑΔΑ: Ψ2Η646907Θ-ΤΣΚ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 55-67
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 15:17:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Η646907Θ-ΤΣΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου