Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 187/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ1ΥΚ46907Θ-ΝΜ4

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 187/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 08:17:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΥΚ46907Θ-ΝΜ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου