ΧΕ-444 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1046/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1990/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ1ΞΔ46907Θ-Η4Α

Θέμα: ΧΕ-444 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1046/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1990/2022 )
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 08:14:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΞΔ46907Θ-Η4Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου