Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ1ΡΑ46907Θ-526

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 14:26:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΡΑ46907Θ-526
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου