Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ1ΓΨ46907Θ-ΜΑΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 11:43:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΓΨ46907Θ-ΜΑΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου