Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ17446907Θ-ΦΒ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 80/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2023 13:04:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ17446907Θ-ΦΒ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου