ΧΕ-453 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ14Δ46907Θ-2ΑΡ

Θέμα: ΧΕ-453 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:39:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ14Δ46907Θ-2ΑΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου