ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΔΑ: Ψ0Μ946907Θ-ΜΣΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 12:55:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Μ946907Θ-ΜΣΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου