Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής γενικής χρήσης υψηλής ευκρίνειας με σύγχρονη shearwave ελαστογραφία – ΑΔΑ: Ψ0Κ246907Θ-Λ93

Θέμα: Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια συστήματος υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής γενικής χρήσης υψηλής ευκρίνειας με σύγχρονη shearwave ελαστογραφία
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:36:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Κ246907Θ-Λ93
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου