Π4Θ32-2023 – ΑΔΑ: ΩΝΥ346907Θ-ΞΞΣ

Θέμα: Π4Θ32-2023
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 12:57:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΥ346907Θ-ΞΞΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου