Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 609/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝΨ746907Θ-01Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 609/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2023 11:39:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΨ746907Θ-01Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου