ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ". – ΑΔΑ: ΩΝΨ046907Θ-0ΒΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ".
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2023 14:38:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΨ046907Θ-0ΒΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου