ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ 15cm- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ 10 ΚΛΙΠ – ΑΔΑ: ΩΝΕΞ46907Θ-Ρ56

Θέμα: ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΗΛΗΣ 15cm- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ 10 ΚΛΙΠ
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 10:57:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΕΞ46907Θ-Ρ56
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου