Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΑΝΙΚΙ NON WOVEN ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΜΛΒ46907Θ-661

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΑΝΙΚΙ NON
WOVEN ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 14:19:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΒ46907Θ-661
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου