Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 342/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΜΛΑ46907Θ-1ΙΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 342/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/03/2023 07:41:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΑ46907Θ-1ΙΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου