ΧΕ-296 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022 – ΑΔΑ: Ω80Σ46907Θ-1ΜΒ

Θέμα: ΧΕ-296 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:23:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω80Σ46907Θ-1ΜΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου