ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL (ME ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ) – ΑΔΑ: 9ΖΡΓ46907Θ-Ω53

Θέμα: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL (ME ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ)
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2023 13:12:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΡΓ46907Θ-Ω53
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου