ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 3. ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤ – ΑΔΑ: 9Υ5Π46907Θ-3ΒΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 3. ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤ
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 12:38:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ5Π46907Θ-3ΒΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου