Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ξ1Λ46907Θ-ΛΧ4

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 10:59:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ1Λ46907Θ-ΛΧ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου