ΧΕ-231 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2094/2022 ) – ΑΔΑ: 9Θ4Η46907Θ-ΚΑ4

Θέμα: ΧΕ-231 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2094/2022 )
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:27:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ4Η46907Θ-ΚΑ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου