ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ ΑΣΦ ΟΡΓ ΝΕΩΝ ΑΣΦ – ΑΔΑ: 9ΣΧ446907Θ-2ΤΘ

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠ ΑΣΦ ΟΡΓ ΝΕΩΝ ΑΣΦ
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:25:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΧ446907Θ-2ΤΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου