Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 71/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Σ0Ζ46907Θ-ΞΕΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 71/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 12:15:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ0Ζ46907Θ-ΞΕΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου