Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.163 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΡΞΞ46907Θ-ΘΒΖ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.163 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 12:12:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΞΞ46907Θ-ΘΒΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου