ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΑΔΑ: 9ΡΠΒ46907Θ-76Ε

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 10:17:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΠΒ46907Θ-76Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου