ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ – ΑΔΑ: 9Ρ6Β46907Θ-Ε9Γ

Θέμα: ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ
Ημερομηνία: 07/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2023 15:08:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ6Β46907Θ-Ε9Γ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου