Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΥ MS 431 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ VITEK 2 COMPACT» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Θ-Ρ7Α

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΜΕΛΑΝΙ ΤΥΠΟΥ MS 431 ΓΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ VITEK 2 COMPACT» για την λειτουργία του Γ.Ν.
Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 10:56:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Θ-Ρ7Α
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου